img

בתים פרטיים

מלאכת העיצוב והתכנון האדריכלי משלבת חדשנות, חדוות יצירה ואהבת אדם.
תהליך התכנון הוא שביל הזהב בין הגשמת הרצונות והחלומות של הלקוח תוך מפגש עם המציאות הפיזית, לוחות הזמנים ומיגבלות התקציב.
אני מקפיד על שיתוף המזמין בכל שלבי התכנון והעצוב והטמעת רעיונותיו במעשה היצירה, עד המוצר הסופי.

בתים פרטיים: טבעון, שורשים, אבטליון, עצמון, מנוף, עפולה, צפת, בית העמק, יודפת, יובלים, קורנית, שכניה, אשחר ועוד

 

גלריית חוץ
גלריית פנים

      בניית אתר אינטרנט | קידום אתרים